Ekofeminismoak: Bizitzari eustea eta gorputza-lurra lurraldea zaintzea

-Artículo-

PEREZ OROZCO, Amaia

Hegoa

2023

Testu honetan, ekofeminismoak sistemari buruz egiten duen irakurketa kritikoa garatzen da, funtsezko lau kontzeptu ekarriz: bizitzaren iraunkortasuna, gorputza-lurra lurraldea, kapitala-bizitza gatazka eta zainketak. Azkenik, labur-labur, kontraproposamen ekofeministaren xehetasun batzuk aipatuko ditugu; hain zuzen ere, erabateko larrialdiko une honetan bizitza defendatzen saiatzen ari den proposamen bat da.                                                                                                                                    
En este texto, el ecofeminismo desarrolla un sistema de lectura crítica, trayendo cuatro conceptos esenciales: la sostenibilidad de la vida, el territorio cuerpo-tierra, el conflicto capital-vida y el cuidado. Finalmente, brevemente, se mencionan algunos detalles de la contrapropuesta ecofeministamencionaremos algunos; De hecho, es una propuesta que está tratando de defender la vida en este momento de absoluta emergencia.

Euskera

1vol; 31pp; 30cm